• <b>《宣州谢脁楼饯别校书叔云》唐代:李白</b>

  《宣州谢脁楼饯别校书叔云》唐代:李白2020-11-16

  弃我去者,昨日之日不可留; 乱我心者,今日之日多烦忧。 长风万里送秋雁,对此可以酣高楼。 蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发。 俱怀逸兴壮思飞,欲上青天揽明月。 抽刀断水水...

 • <b>《渡荆门送别》唐代:李白</b>

  《渡荆门送别》唐代:李白2020-11-16

  渡远荆门外,来从楚国游。 山随平野尽,江入大荒流。 月下飞天镜,云生结海楼。 仍怜故乡水,万里送行舟。 译文 我乘舟渡江来到遥远的荆门外,来到战国时期楚国的境内游览。 山...

 • 《秋风词》唐代:李白

  《秋风词》唐代:李白2020-11-04

  秋风清,秋月明, 落叶聚还散,寒鸦栖复惊。 相思相见知何日?此时此夜难为情! 入我相思门,知我相思苦, 长相思兮长相忆,短相思兮无穷极, 早知如此绊人心,何如当初莫相识...

 • <b>《蜀道难》唐代:李白</b>

  《蜀道难》唐代:李白2020-11-04

  噫吁嚱,危乎高哉! 蜀道之难,难于上青天! 蚕丛及鱼凫,开国何茫然! 尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟。 西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅。 地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相...

 • 《行路难·其一》 唐代:李白

  《行路难·其一》 唐代:李白2020-10-24

   公元742年(天宝元年),李白奉诏入京,担任翰林供奉。却没被唐玄宗重用,还受到权臣的谗毁排挤,两年后被“赐金放还”,变相撵出了长安。李白被逼出京,朋友们都来为他饯行...

 • <b>《将进酒》 唐代:李白</b>

  《将进酒》 唐代:李白2020-10-24

  这首诗十分形象的体现了李白桀骜不驯的性格:对自己充满自信、孤高自傲、热情豪放,“天生我材必有用”、“人生得意须尽欢”。全诗气势豪迈,感情豪放,言语流畅,具有极强的...

 • 金陵白杨十字巷-李白

  金陵白杨十字巷-李白2020-10-06

  金陵白杨十字巷 唐代:李白 白杨十字巷,北夹湖沟道。 金陵的白杨十字巷,北边是引潮河道的入口。 不见吴时人,空生唐年草。 三国时期的吴国人事俱往矣,现在只有唐朝的草木青...

 • 与韩荆州书作者李白

  与韩荆州书作者李白2020-09-30

  李白(701-762),字太白,号青莲居士,唐朝浪漫主义诗人,被后人誉为诗仙。与杜甫并称为李杜。汉族,祖籍陇西成纪。一说出生于碎叶城(当时属唐朝领土,今属吉尔吉斯斯坦),...

 • 大鹏赋 并序作者李白

  大鹏赋 并序作者李白2020-09-30

  若乃足萦虹蜺,目耀日月。连轩沓拖,挥霍翕忽。喷气则六合生云,洒毛则千里飞雪。邈彼北荒,将穷南图。运逸翰以傍击,鼓奔飙而长驱。烛龙衔光以照物,列缺施鞭而启途。块视三...

 • 折杨柳作者李白

  折杨柳作者李白2020-09-30

  李白简介 李白(701-762),字太白,号青莲居士,唐朝浪漫主义诗人,被后人誉为诗仙。与杜甫并称为李杜。汉族,祖籍陇西成纪。一说出生于碎叶城(当时属唐朝领土,今属吉尔吉斯...

 • <b>冬日有怀李白原文及翻译赏析作者杜甫</b>

  冬日有怀李白原文及翻译赏析作者杜甫2020-09-30

  寂寞书斋里,终朝独尔思。 赏析/鉴赏 杜甫简介 杜甫(712-770),字子美,汉族,唐朝河南巩县(今河南郑州巩义市)人,自号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称李杜。...